Djelatnost

Hidraul.presa na ručni pogon za kabl.stopice,transp.torba

Djelatnost

Presa za neizolovane kablovske natične stopice

Djelatnost

Presa za neizolovane kablovske stopice,sa zakretnim markica