Djelatnost

Industrijska prenosna utičnica sa povećanom zaštitom

Djelatnost

Industrijska utičnica montiran na površinu

Djelatnost

Industrijska utičnica

Djelatnost

Industrijski priključni utikač sa povećanom zaštitom

Djelatnost

Industrijski utikač montiran na površinu

Djelatnost

Montažni priključni utikač, ravna

Djelatnost

Prenosni industrijski adapter sa bočnim zaštitnim kontaktom

Djelatnost

Prenosni razd. sa 5 utičn.i prek., zašt.od pren.i prekostr.

Djelatnost

Prenosni razdelnici sa prekidačem, normalan, bela